Bart van der Putten - Muzikant, saxofoon en mondharmonica.
https://bartvdp.home.xs4all.nl/


Bevrijding van de gekooide muzikant


Bart wilde bioloog worden. Bij de aanschaf in zijn studententijd van een saxofoon onderging hij een totale ommekeer. Van een vreemde vogel en nergens thuisvoelen tot herkenning bij muzikanten van raar zijn/anders zijn/nergens passen. Voor Bart is muzikant zijn iets dat je 24/7 bent. Dat is niet perse altijd leuk.
Door het samenspelen met gelijkgestemden ervaart hij dat hij de individuele prestatie kan overstijgen. Er ontstaat een soort van magie. In het samenspel is hij aan het creëren. Een voorwaarde is dat het klikt met elkaar, elkaar aardig vinden, je moet elkaar kunnen vertrouwen. Voor Bart is samenspelen een zeer intiem gebeuren. Hij legt zijn ziel en zijn hartstocht bloot. Deze verlangen naar expressie, het wil eruit. Het is een drang, een noodzaak die niet is tegen te houden. Als dat ruimte krijgt geeft dat een grote vervulling. Nooit eerder was hij zo gedisciplineerd aan het werk.
Zijn drijfveer is zijn hartstocht blazen en overstijgen in muziek.

Laetitia de Veth - Beeldend kunstenaar bodypainting.

https://www.facebook.com/laetitia.deveth

 

Van stofprint naar body art
In haar vroege jeugd had Laetitia al een liefde voor mooie stoffen. Bij haar moeder thuis hadden ze een weverij en wasserij. Later op de kunstacademie koos zij voor Textielvormgeving. Na een reis door India bracht een vriendin een boekje mee met Henna-patronen. Deze patronen vertaalde Laetitia naar ontwerpen voor stofdrukken. Het oorspronkelijke gebruik van deze patronen, voor schildering op het lichaam, bleef haar boeien. Ze ontwikkelt zich tot Henna-artiest en Bodypainter. Dit wordt haar grote passie. De transformatie van haar tekeningen en ontwerpen te zien, zodra ze zich op het menselijk lichaam bevinden en tot leven komen is fascinerend. Een bodypaint ontstaat in 1 sessie, de limiet is het uithoudingsvermogen van het model. Dit in tegenstelling tot een tatoeage waarbij vele sessies mogelijk zijn om een ontwerp te voltooien. Doordat een bodypaint dezelfde dag weer wordt weggewassen is het mogelijk heel vrij en experimenteel te werken. Een fotograaf legt dit bijzondere moment vast, het wauw moment als het model zichzelf met de painting in de spiegel ziet. Een bodypaintsessie vergt veel concentratie, vertrouwen en overgave van zowel het model als van de bodypainter. Dat is wederzijds voelbaar en er ontstaat een band. Het is tevens een proces waarin 3 partijen samenkomen en gelijkwaardig zijn. De bodypainter, het model en de fotograaf die elkaar nodig hebben om body art te laten ontstaan en tot een blijvende herinnering te maken. Dit maakt het tot een bijzondere kunstvorm.

Ben Oldenhof - Beeldend kunstenaar metaal en keramiek.
www.benoldenhof.nl


Afval en esthetiek

 

De liefde voor metaal zit blijkbaar al in zijn genen. Ben komt uit een familie waarin meerdere metaalbewerkers voorkomen. Hij was altijd al gefascineerd door schroothopen vol oude machines en stukken metaal. Als kind speelde hij met daarin gevonden brokstukken en later, als kunstenaar, fotografeert hij deze plekken en verwerkt ze in zijn beeldtaal. Tegenwoordig werkt hij met afval dat hij op straat vindt, als onbruikbaar of waardeloos weggegooid. Hij ziet er een nieuw beeld in en maakt zo van objecten van niets iets: kunstobjecten. Helaas is afval steeds minder te vinden op straat en kun je ook niet meer vrijelijk rondkijken op afvalstortplaatsen. De samenleving is steeds meer aangeharkt en dat belemmert de creatieve fantasie.

Esthetiek is ook belangrijk in zijn beeldtaal. Zijn gevoel daarvoor is ontwikkeld tijdens zijn vakopleiding als keramist. Hij maakt tegenwoordig rauwe sculpturen van kluwens metaaldraden gewikkeld rond allerlei (plastic) afval. Ben ziet daarin juist schoonheid en zeggingskracht. Toeval, verrassing, weerstand, het zijn allemaal factoren die het maakproces kleuren. De aard, de vorm en de kleur van de gevonden basismaterialen – of het ontbreken daarvan – bepalen in hoge mate hoe een kunstwerk er uiteindelijk uitziet. Hij vindt het essentieel om ruimte te geven aan de eigenzinnigheid van het materiaal. Zijn werk doet een beroep op de kijker om anders te gaan kijken, om los te raken van het geconditioneerde kijken. Het is niet alleen kijken naar het voltooide eindproduct, maar juist ook meer oog krijgen voor het creatieve proces.

Karen Santen - Beeldend kunstenaar keramiek.

www.karensanten.com

De krullen van krullemietje.


Voor Karen is het belangrijk zich het atelier eigen te maken, zich thuis te voelen. Daar heeft ze tijd voor nodig. Dat doet ze vooral met muziek en boeken en materialen. Haar eigen eilandje creëren en niet gestoord worden. In stilte en eenzaamheid haar indrukken en gevoelens ruimte geven en varen op haar intuïtie. Thuisvoelen is optimaal als het atelier een soort van tweede huid is geworden.
De omgeving, de ruimte, sferen, met name de zintuiglijke prikkels (geuren/geluiden/licht) geven haar inspiratie. Soms ook dromen. Karen vertelt graag verhalen hierover, ze kan het goed beschrijven.
Meestal maakt ze veel schetsen voordat ze gaat vormen en samenstellen in klei. Proefjes maken en de tactiele ervaring is daarvan een essentieel onderdeel. Het prettigst voor haar is als ze vrij kan werken met klei zonder teveel voorwaarden/eisen zoals bijvoorbeeld bij opdrachten soms het geval is.
Haar drijfveer is haar indrukken en gevoelens kleien, zoveel krullen zoveel zinnen.


David Wasch - Beeldend kunstenaar schilderen, foto en filmtechniek.

www.davidwasch.com

Buiten het frame

 

Hij heeft een fascinatie met het thema aanwezigheid en afwezigheid. Verbeelden van wat je niet ziet en waarvan je wel de aanwezigheid ervaart. In restvormen, in onbedoelde presentie van materiaal en verf, in geluiden die je hoort maar niet ziet. Het roept de aanwezigheid op van iets waar we ons niet bewust van zijn en gemakkelijk overheen stappen.
Om de verbeelding in het niet direct zichtbare te zien heb je de kijker nodig. David wil zichzelf blijven verrassen, blijven leren en bewust toelaten van het ontdekken van het onbewuste. Ruimte geven aan de context die je niet ziet en die wel aanwezig is. Het gaat om de toevalligheden daarin die voor hem aanleiding zijn tot verder onderzoek. Niet het oog van de camera of de techniek maar juist de ervaringen van hemzelf staan centraal.

Sies van Gils - Schilder

www.siesvangils.nl
www.tekenenschilderlessenamsterdam-oost.nl

 

Kleurenfestijn
Vroeger werd er bij Sies thuis veel getekend en geschilderd. Aan deze herinnering beleeft zij nog altijd veel plezier. Haar moeder creëerde opvallende kleuren in het interieur, een voor Sies bijzondere beleving van kleur en licht. In het werk van Sies zit onder de oppervlakte van kleur en vorm op doek een verborgen laag, een verhaal. Dit kan een abstract of figuratief verhaal zijn met thema’s uit de natuur of uit haar persoonlijk leven. Dit alles heeft een poëtisch element. Zij wil zich in haar schilderen niet vastleggen. Op doek is alles mogelijk. Ongedwongenheid is een groot goed voor haar. Ze heeft een bijzondere nieuwsgierigheid naar kleur op zichzelf en de verschijningsvormen van kleuren op het doek. Al werkend begeeft zij zich meer en meer in een oneindig kleurenfestijn.

Louis Nienhuis - Beeldend kunstenaar hout, was en klei.

www.louisnienhuis.nl

Boetseren met hout.


Louis is nieuwsgierig naar zijn oorsprong en het ontdekken van zijn eigen beeldtaal. Als kleuter zat hij al te bouwen met afvalblokjes hout uit de meubelfabriek van zijn vader, die in een mand bij de kachel in de keuken stond. Het maakte indruk op hem dat zijn bouwwerken mochten blijven staan van zijn moeder. Later na een klassieke opleiding boetseren, bouwt hij sculpturen met afgekeurde barkrukpoten van beukenhout uit de meubelfabriek, die hij aan een kant bewerkt met beitels. Nu is hij aan het boetseren met een freesmachine op een groot blok hout. Belangrijk voor hem is het blijven uitproberen van mogelijkheden en al doende onderweg zijn, dan ontdek je wat je eigenlijk zoekt en wilt. Zijn lijfspreuk is ‘Hout heeft geen haast’.
Hij vindt ook dat je je niet moet laten aanpraten wat goed voor je is. Een goede docent die je vertrouwen geeft dat er talent in je schuilt, is daarbij onmisbaar. Zijn drive is van -niets-, -iets- bouwen en verbeelden van indrukken die nog niet eerder vorm hebben gekregen.

Martien Groeneveld - Beeldend kunstenaar visualsoundartist.
www.visualsoundart.com


De muziek der dingen.


Martien is zijn hele leven al gefascineerd door geluid. Ook van dingen waaruit hij het geluid kan laten ontsnappen of het eruit kan persen. Veel materialen en apparaten die niet bedoeld zijn als muziekinstrument brengen wel geluid voort. Geluiden kunnen muziek worden als je ze organiseert. Zo worden bij Martien uit de geluiden die hij creëert nieuwe muziekinstrumenten geboren. Afval en toeval en het nut van het nutteloze spelen daarin een belangrijke rol. Het gaat om onbeperkt experimenteren en het met plezier spelenderwijs ontdekken. Niet de eindbestemming is het product maar het opgaan in het avontuur waarheen het geluid je brengt staat centraal.
Zijn drijfveer is de grenzeloze rijkdom van alles dat geluid kan voortbrengen.

Det Smeets - Keramische beelden

www.detsmeets.nl

 

Spelen met klei

 

 De tactiliteit van klei en dat je het met je handen kan bewerken en vormen is de basis voor haar werk. Det’s credo is dat alles wat er is en wat ontstaat, waarde en schoonheid heeft. Dit is de basis van haar manier van werken. Zij is nieuwsgierig naar wat er gebeurt als je met klei beelden maakt. Alles kan interessant zijn, zoals scheuren en de achterkant van een beeld, dingen die juist toevallig ontstaan. Ze hanteert dan ook geen vaste werkwijze in hoe ze de klei benadert, aanpakt en vormt. Ze zegt: " Ik kijk als klassiek beeldhouwer, als vrouw, als moeder: dat beweegt me”. Klassiek beeldhouwen is een vak, in studie naar de waarneming, naar vorm en ruimte. Haar werk komt voort uit haar eigen leven en haar persoonlijke ervaringen als vrouw en moeder.

Ze laat de schoonheid zien van wat bedoeld en onbedoeld plaatsvindt tijdens het spelen en experimenteren met klei in haar handen.

 

film "het creatieve brein": Jos smeets

www.jossmeets.com